מאמרים אקדמיים ומקצועיים

ניהול הבטיחות במשקפיים של עוסק האיכות

מאת: שרון אנקר

מעמדו המקצועי של מהנדס איכות בהקשר של מומחיות וסמכות

מאת: שרון אנקר

השפעת משבר הקורונה על תחום ניהול האיכות בארגונים

מאת: שרון אנקר

מומחיות וסמכות בעבודתו של מנהל האיכות

מאת: שרון אנקר