מצגות באיכות

הפעלת מתודת צוות שיפור בתנועת הנוער "כנפיים של קרמבו"

מאת: שרון אנקר

מצויינות וחדשנות בהתאם לסטיב ג'ובס

מאת: שרון אנקר

מה המשמעות בהפיכתו שלמנהל האיכות למקצוע פרופסיונאלי

מאת: שרון אנקר

הלימה בין תפקיד עיתונאי למנהל איכות

מאת: שרון אנקר