קטגוריות הקלטת: הדרכה

פורום הדרכה

מוביל מקצועי: אלחי מסיל ראש תחום איכות בחברת SODA STREAM. מנהל קהילות בתחום האיכות ויוצר תכני איכות וסרטונים ומערכי הדרכה ובשנה האחרונה הוציא חוברות לניהול