קטגוריה: שווה קריאה

שווה קריאה

ניהול הבטיחות ב"משקפיים" של העוסק באיכות מאמר מאת שרון אנקר

מחקר זה בא לבחון איך אנשי האיכות מעריכים את משתני ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ואיכות
(מחויבות הנהלה, הדרכות, תנאים סביבתיים ואיכות), וזאת לאור העבודה שברוב הארגונים ניהול האיכות
והבטיחות פועלים בערוצים נפרדים (בעלי תפקידים שונים) ותחת מערכות ארגוניות שונות – המשמעות
היא שהם מדברים בשפה שונה