אתיקה ואתיקה מקצועית

יום עיון התקיים בתאריך 06.06.2021

הציגו :

  1. פרופסור אבא כשר, אמריטוס לאתיקה מקצועית ופילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב. חתן פרס ישראל לפילוסופיה 2000, משמעותו של הקוד האתי
  2. פרופסור עמוס נוטע, הפקולטה לתעשייה וניהול טכנולוגיה, מחלקת הנדסת איכות, בטיחות ואמינות. פרופסור עמוס נוטע היה בין מקימי האיגוד הישראלי לאיכות, אתיקה ויושרה באיכות שחסרה בדרישות
  3. עו"ד אסף פוירשטיין, ניהול מערכת ליישום הקוד האתי עפ"י ISO37001 

פרופסור אסא כשר,  פרופסור עמוס נוטע