הקשר בין איכות לאבטחת מידע

זהו יום העיון שקיימנו בנושא.

במפגש זה, הציגו, הילל קוברובסקי, איציק זילברברג, גלית ליסא ועידו לביא. אץ הקשר וההשפעה של אבטחת מידע על תחום האיכות