כנס איכות לספקים של התעשיות הביטחוניות 2021

הכנס מאורגן ע"י רפאל אלביט ותעשיה אווירית, במיסגרת עבור ספקים המוסמכים לתקן AS9100. כנס מקוון רבעון רביעי 2021