איכות בסביבה משתנה

איכות בסביבה משתנה

חיים דיפרין,

סמנכ"ל האיכות של מנועי בית שמש