איכות 4.0

מוטי בן צור

מנהל איכות של חברת יומינטק