כיצד להישאר רלוונטי בעולם העבודה החדש?

כיצד להישאר רלוונטי בעולם העבודה החדש?

משה עקרוני,

סמנכ"ל איכות של ורינט מערכות (לשעבר)