לאן הולכת האיכות כיווני התפתחות צפויים בתחום האיכות בשנים הקרובות

לאן הולכת האיכות כיווני התפתחות צפויים בתחום האיכות בשנים הקרובות

אולגה גלפנשטיין