מודל המצוינות הארגוני

מודל המצוינות הארגוני

חיים קורנפלד

יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות, לשעבר