מצוינות תפעולית וחדשנות

מצוינות תפעולית וחדשנות

זוהר  פרידמן,

מנהל מצוינות תפעולית וחדשנות  ב- ICL