על industrial 4.0, טכנולוגיה ואיכות

על industrial 4.0, טכנולוגיה ואיכות

תומר רז,

מנהל תחום יישומים פנים ארגוני ,IT , החברה המרכזית למשקאות