שימור ידע מומחים: NASA WE HAVE A PROBLEM

שימור ידע מומחים: NASA WE HAVE A PROBLEM

ד"ר מוריה לוי,

מנכ"לית  Rom Knowledge ware